మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

మీ పేరు భ? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :భాస్కర్‌, భో
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:భా, భవిష్క
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 3.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 3/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 3/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 3.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 3.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :Kiran, తను
సోదరుల పేర్లు:Nagaraju, లేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:లేదు, లెదు
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :3 అక్షరాలతో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - అత్యధిక రేటింగ్ తో పేర్లు - అత్యల్ప రేటింగ్ తో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు - 3 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లు - అత్యధిక రేటింగ్ తో బాయ్ పేర్లు - అత్యల్ప రేటింగ్ తో బాయ్ పేర్లుభ ద్వారా వ్యాఖ్యలు


భ (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-08-29
పాజిటివ్ గా ఉండవలయును
(4 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-09-06
ఈ అక్షరం తో గలా పెరు శాంతుడు అనే పేరుతో కలవాలి
Ba (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-09-21
Ba tho name
చు బ (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-11-10
భద్రయ్య పేరు తో రావాలి నక్షత్రం ప్రకారం చు అక్షరం
భే (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-12-10
భే తో మాకు పేర్లు కావలి. అది జన్మ నక్షత్రం కాబట్టి అదే పేర్లు పెట్టాలి ఆయ్నుకుంటు వున్నాము కాబట్టి మాకు వెంటనే తెలియజేయగల రు...
భే (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-12-10
భే తో మాకు పేర్లు కావలి. అది జన్మ నక్షత్రం కాబట్టి అదే పేర్లు పెట్టాలి ఆయ్నుకుంటు వున్నాము కాబట్టి మాకు వెంటనే తెలియజేయగల రు...
భా. తో పేర్లు కావాలి (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-01-28
భా మీద పేర్లు కావాలి
భూ (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-05-26
భూ అనే అక్షరం పైన వచ్చే పేరు అబ్బాయి కి, 9505393929
బే 2019-09-14
బే అనే అక్షరం తో పేర్లు చెప్పండి
భ (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-04-19
చాలా బాగున్నది
బె (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-04-19
ఉత్తరాశాడా
బే (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-06-16
అమ్మ
బె (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-02-23
బాబు కోసం పేరు చెప్పగలరా.. ప్లేజ్..

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు భ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు భ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి