మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు

#పేరు అర్థం
1 Uday
2 డు
3 Venkatesh
4 Raju
5 Prasad
6 హే
7 డీ
8
9 Vijay
10 Charuvi
11 Veeresh
12 Srinu
13 Harshav
14 దీ
15 Suresh
16 Rajesh
17 లీ
18 Adhira
19 నే
20 Vivek
21 Rajasekhar
22 మో
23 జ్ఞా
24 Sid
25
26 రంగ
27 Avinash
28 గోపి
29 Rutwaak
30 Nikhil
31 Bodhi
32 టి
33
34 యో
35 Sudhakar
36 కొ
37 ఝా
38 Dinesh
39 జు
40 వాసు
41 Sankaraiah
42 ManmeetN / A
43 Saikumar
44 Raviసన్
45 Gautam
46 Yaswanth
47 Nithish Kumar
48 Vanishaప్యూర్
49
50 Ramaraju


అత్యంత ఓట్లతో అమ్మాయి పేర్లు

#పేరు అర్థం
1
2 Kavitha
3 మో
4
5 డు
6
7 ఝా
8
9
10 యో
11 Gargi
12 పు
13 సాయి
14
15
16 V
17 Diదైవ
18 కూ
19 టే
20 Roopa
21 Deepthi
22 మీనా
23 Sujatha
24 Nikshitha Raj
25 ?
26 Adhira
27 Jyothi
28 S
29 Lavanya
30 Shamudi
31 Nasren
32 Ra
33 Chandra Leela
34 ప్రి
35 Vi
36 Madhuri
37 Santhi
38 Lee
39 Pu
40 Anvita
41 Aashaa
42 Gowriఫెయిర్ వైట్,
43 Grishma
44
45 John Sharon
46 Ku
47 B.posamma
48 Diya
49 Limina
50 Hemaగోల్డ్

మరిన్ని వర్గాలు

అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు

Browse names by letterఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక