మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

6 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లు

#పేరు అర్థం
1 దు
2 Prasad
3 లీ
4 Nikhil
5 ఝా
6 టి
7 Adhira
8 యో
9 Suresh
10 ూీ
11 Mahesh
12 Jesher
13 హే
14 Gautam
15 పి
16 Naresh
17 జు
18 Ritvik
19 Tanvir
20 జీ
21 టే
22 Laxman
23 Yuvraj
24 డు
25 Sriram
26 Satishలార్డ్
27 డి
28 Tagore
29 Dinesh
30 శి
31 Tijanaక్వైట్
32 Morenoకృష్ణ
33 Vchand
34 Harishఒక
35 డీ
36 గో
37 సో
38 కొ
39 దీ
40 నే
41 Rajesh
42 మో
మరిన్ని పేర్లను చూపు
Browse names by letterఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక