మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

పెంచల

మీ పేరు పెంచల? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :ప్రశాంత్, పి, పురుషోత్తం
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:పు, ప్రసాద్, ప్రవీణ్, ప్రవల్య, ప్ర, ప్రి, పవన్ వెంకట్, పో
రేటింగ్:
1/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం:దత్తాంశం లబించలేదు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం:దత్తాంశం లబించలేదు
పలకడం /ఉచ్చారణ :దత్తాంశం లబించలేదు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ:దత్తాంశం లబించలేదు
విదేశీయుల అభిప్రాయం :దత్తాంశం లబించలేదు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :యంగనరసయ్య
సోదరుల పేర్లు:నరసిహులు, ప్రసాద్‌
సోదరీమణులు పేర్లు:సుబ్బరత్నమ్మ, సుజాత
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :పెంచల ద్వారా వ్యాఖ్యలు


పెంచల (38 సంవత్సరాల వయసు ) 2016-10-24
నా పేరు పెంచల నరసయ్య
నా జాతకం కావాలి
పెంచల నరసయ్య (38 సంవత్సరాల వయసు ) 2016-10-24
దయ చెసి నా జాతకం వివరలు పంపించంది

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు పెంచల ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు పెంచల ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి