మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

శంకరయ్య

మీ పేరు శంకరయ్య? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :శి, శ్రీనివాస్, శ్రీనివాసులు, శ్రీకాంత్, శ్రీను
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:శాంతి
రేటింగ్:
1/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 1/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 3/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :శంకర్
సోదరుల పేర్లు:వెంకటేశ్
సోదరీమణులు పేర్లు:చంద్రకళ
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :శంకరయ్య ద్వారా వ్యాఖ్యలు


శంకరయ్య (59 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-02-22
పేరులో మార్పు అవసరం అని భావిస్తున్ నాను

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు శంకరయ్య ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు శంకరయ్య ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి