మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

మీ పేరు క? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :కొ, కృష్ణారెడ్డి
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:కుమరి, కుమార్, కూ, కే, కుసుమ
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :పప్పీ, అనూష
సోదరుల పేర్లు:నో
సోదరీమణులు పేర్లు:నో, సంధ్య
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :1 అక్షరం తో పేర్లు - 3 అక్షరాలతో పేర్లు - పేర్లు గుర్తు కష్టం - అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - పేర్లు పలకడంలో కష్టం - పేర్లు పలకడంలో సులువు - పేర్లు వ్రాయండి కష్టం - ప్రముఖ te అమ్మాయి పేర్లు - అమ్మాయి పేర్లు కష్టమైన - సులభమయిన పేర్లు వ్రాయండిక ద్వారా వ్యాఖ్యలు


క (5 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-05-27
కోమలి
కూ 2017-08-25
పేర్లు కావాలి
కూ,ఖ,ఘ,చ (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-09-01
18/08/2017
సాయంత్ రం 6;30
శుక్రవారం
ఆరుద్ర నక్షత్రం....
కూ,ఖ,ఘ,చ (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-09-01
18/08/2017
సాయంత్ రం 6;30
శుక్రవారం
ఆరుద్ర నక్షత్రం....
అబ్బాయి
కూ (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-09-10
మా కొడుకు 18-08-2017 సమయం 4:04 జన్మించాడు ఇతనికి మంచి పేరు చెప్పండి ధన్యవాదాలు
కె (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-10-07
మంచి అర్థం కలిగిన పెరు
కోమల (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-10-12
c .komala
కోమల (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-10-17
కోమల 15.9.2017 సాయంత్రం 2.48 నిమిషములకు పునర్వసు నక్షత్రం
కోమల (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-10-17
కోమల 15.9.2017 సాయంత్రం 2.48 నిమిషములకు పునర్వసు నక్షత్రం
క (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-01-07
క (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-08-17
క (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-08-17

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు క ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు క ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి