మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

టే,ట,టో

మీ పేరు టే,ట,టో? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :టే,ట,టో,ప,పా,పి, టీ,టు,టా, టే,ట,టో,
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:టి, టే, టె,
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :లేదు, Sweety
సోదరుల పేర్లు:Devi, Mani, Sai, Chintu
సోదరీమణులు పేర్లు:No, Durga, Lakshmi
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :టే,ట,టో ద్వారా వ్యాఖ్యలు


టే,ట,టో (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-04-08
Ta tho names
,టో (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-08-02
Tata tipper అక్షరం మీద పేరు కావాలి
టే,ట,టో (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-09-04
లేవు
టా, టీ, టు (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-11-25
మాకు మంచి పేరు సజెస్ట్ చేయండి
టే,ట,టో (25 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-06-15
Ni
టే,ట, (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-08-18
Three aksharalu tho name kavali
టో (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-10-25
మగ పిల్లలు పేర్లు టో అక్షరం

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు టే,ట,టో ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు టే,ట,టో ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి