మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

డి, డు, డె, డొ, డీ

మీ పేరు డి, డు, డె, డొ, డీ? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :డి, డు అబ్బాయి
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:డు, డీ, డొ, డా,
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :No, Bangaram, Sohi, No Bujji, ఉండే
సోదరుల పేర్లు:No, Mani, Last, Manikanta, Bujji
సోదరీమణులు పేర్లు:No
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :డి, డు, డె, డొ, డీ ద్వారా వ్యాఖ్యలు


డె, (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-10-22
డే అక్షరాం తో పాప పెరు
డి, డు, డె, డొ, డీ (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-10-23
No
డి, డు, డె, డొ, డీ (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-11-28
డిన్సీభవిత
డి, డు, డె, డొ, డీ (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-11-30
డే
డి, డు, డె, డొ, డీ 2020-12-15
డ డీ డూ డే డో
డి, డు, డె, డొ, డ (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-02-25
Peru kavalli
డి, డు, డె, డొ, డీ 2021-04-21
Ho
డొ (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-06-17
డో అక్షరం మీద పేరు చెప్పగలరు
డి, డు, డె, డొ, డీ 2021-06-17
డి డు డె డో
డే అనే అక్షరంతో అమ్మాయి పేరు కావాలి (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-07-16
డే అనే అక్షరంతో అమ్మాయి పేరు కావాలి
డి, డు, డె, డొ, డీ (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-09-08
Yes
డి, డు, డె, డొ, డీ (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-09-23
డి, డు, డె, డొ, డీ
డి, డు, డె, డొ, డీ (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-10-12
డూ
డా , డి, డు, డే 2021-11-06
హిందూ పేర్లు
డి, డు, డె, డొ, డీ (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-11-26
డీ అక్షరముతో పాప కీ పేరు పెట్టాలి

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు డి, డు, డె, డొ, డీ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు డి, డు, డె, డొ, డీ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి