మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

మీ పేరు హ? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :హే, హేమేంద్ర, హరి బాబు, హరి
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:హుద్వినాధ్
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :
సోదరుల పేర్లు:సహస్ర
సోదరీమణులు పేర్లు:సహస్ర
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :3 అక్షరాలతో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - ప్రముఖ te అమ్మాయి పేర్లు - అత్యధిక రేటింగ్ తో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు - అత్యల్ప రేటింగ్ తో పేర్లు - 3 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లు - 3 అక్షరాలతో అమ్మాయిల పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో అమ్మాయి పేర్లు - అత్యధిక రేటింగ్ తో అమ్మాయి పేర్లుహ ద్వారా వ్యాఖ్యలు


కె హ (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-10-03
హ పేరుతో ఉన్న పేరు కావాలి
మౌ (25 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-11-21
Job
హి (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-01-21
He
హ (103 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-10-29
శివ
హే (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-08-07
L

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు హ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు హ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి