మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

పేరు యొక్క అర్థం Amaram

ఇక్కడ మీరు పేరు Amaram యొక్క అర్థం మరియు మూలం గురించి సమాచారాన్ని కనుగొనండి
మీ పేరు Amaram? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:హెవెన్లీ
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :Aneirin, Amren, Amran, Amiram, Aneurin, Amram, Anron, Amrane
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:Amorim, Amarina, Anriani, Amorina, Amayrani, Ann-Iren, Amayrane, Amairany
రేటింగ్:
4/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 3/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
ఫేస్ బుక్ :

+/- ఫేస్ బుక్ లో 55 Amaram యొక్క. స్థానం # 288188
వర్గాలు :తమిళ పేర్లుAmaram ద్వారా వ్యాఖ్యలు


చరణి (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-02-01
అర్దం ఏమిటి

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు Amaram ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు Amaram ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి