మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

Jyotis

మీ పేరు Jyotis? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :Jyotish, Jagadis, Jits, Judge, Justice, Jehozadak, Jodocus, Jitse
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:Jyotika, Jutka, Jedidja, Jetske, Jitske, Jitka, Judikje, Jehudijah
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
ఫేస్ బుక్ :

+/- ఫేస్ బుక్ లో 35 Jyotis యొక్క. స్థానం # 394288
వర్గాలు :హిందూ మతం పేర్లు - ప్రముఖ హిందీ అమ్మాయి పేర్లు - యునైటెడ్ స్టేట్స్ (అమెరికా) లో టాప్ 100 ప్రసిద్ధ - యునైటెడ్ స్టేట్స్ (అమెరికా) లో ప్రాచుర్యం బాయ్ ప - యునైటెడ్ స్టేట్స్ (అమెరికా) లో ప్రాచుర్యం అమ్మాయJyotis ద్వారా వ్యాఖ్యలుమీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు Jyotis ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు Jyotis ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి