మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

కొ

మీ పేరు కొ? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :కృష్ణారెడ్డి
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:, కుమరి, కుమార్, కూ, కే, కుసుమ
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :లేదు
సోదరుల పేర్లు:లే రూ, అమ్మతిలి నాయుడు
సోదరీమణులు పేర్లు:లేరు
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :6 అక్షరాలతో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు - 6 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లుకొ ద్వారా వ్యాఖ్యలు


కా (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-03-15
వారసుఢీ
కు (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-08-19
పేరు పెట్టాలి
కు (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-08-19
పేరు పెట్టాలి
కు (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-10-08
కు,ఖం, మొదటి అక్షరం తో మొదలై పేరులు కవలై
కూ (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-12-05
God
కు (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-12-30
India
కు (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-12-30
India

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు కొ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు కొ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి