మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

పి

మీ పేరు పి? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :ప్రశాంత్, పురుషోత్తం
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:పు, ప్రసాద్, ప్రవీణ్, ప్రవల్య, ప్ర, పెంచల, ప్రి, పవన్ వెంకట్
రేటింగ్:
5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం:దత్తాంశం లబించలేదు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం:దత్తాంశం లబించలేదు
పలకడం /ఉచ్చారణ :దత్తాంశం లబించలేదు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ:దత్తాంశం లబించలేదు
విదేశీయుల అభిప్రాయం :దత్తాంశం లబించలేదు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :పి
సోదరుల పేర్లు:లేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:లేదు, లేరు
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :6 అక్షరాలతో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - 6 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లుపి ద్వారా వ్యాఖ్యలు


పి (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-10-29
పి ఆక్షారం తో పేరు కావలి
పి అక్ష్రమ్ మీద అమ్మాయి పేర్లు కావాలి 2018-12-07
పి అక్ష్రమ్ మీద అమ్మాయి పేర్లు కావాలి

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు పి ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు పి ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి